Solucions audiovisuals

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

https://vimeo.com/151409243 Audiovisual institucional sobre l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona. Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca

Trackback des del teu web.

Deixa un comentari